فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش رز
نام موسسه/مرکز خدمات:
Invalid Input
متقاضی درخواست نمایندگی:
Invalid Input
مشخصات مدیر مسئول موسسه:
نام:
Invalid Input
نام خانوادگی:
Invalid Input
شماره شناسنامه:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
محل تولد:
Invalid Input
آخرین مدرک تحصیلی و گرایش:
Invalid Input
وضعیت نظام وظیفه:
Invalid Input
وضعیت تاهل:
Invalid Input
تعداد فرزند:
Invalid Input
وضعیت جسمانی:
Invalid Input
آدرس محل سکونت (منزل شخصی):
Invalid Input
تلفن منزل:
Invalid Input
زمینه و سوابق فعالیت لوازم خانگی:
تعمیر اجاق فر(سال)
Invalid Input
تعمیر فر توکار(سال)
Invalid Input
تعمیر یخچال (تک/ساید)(سال)
Invalid Input
تعمیر فریزر(سال)
Invalid Input
تعمیر ماشین لباسشویی(سال)
Invalid Input
تعمیر ماشین ظرفشویی(سال)
Invalid Input
تعمیر جاروبرقی(سال)
Invalid Input
زمینه و سوابق فعالیت سیستم های تهویه:
تعمیر کولرهای گازی(سال):
Invalid Input
تعمیر کولرهای آبی(سال):
Invalid Input
تعمیر چیلر(سال):
Invalid Input
تعمیر پکیج(سال):
Invalid Input
سایر موارد(توضیح دهید):
Invalid Input
در صورت فعالیت در زمینه های تولید یا فروش، شرح کاملی از نوع فعالیت انجام شده را ذکر نمایید:
Invalid Input
در صورتی که نماینده رسمی سایر شرکت ها می باشید، موارد را با ذکر نام شرکت و مدت زمان همکاری (تاریخ شروع همکاری) اعلام نمایید:
1-
Invalid Input
تاریخ شروع فعالیت:
Invalid Input
2-
Invalid Input
تاریخ شروع فعالیت:
Invalid Input
3-
Invalid Input
تاریخ شروع فعالیت:
Invalid Input
4-
Invalid Input
تاریخ شروع فعالیت:
Invalid Input
5-
Invalid Input
تاریخ شروع فعالیت:
Invalid Input
مشخصات موسسه/مرکز خدمات:
وضعیت ملک:
Invalid Input
موقعیت رسمی ملک:
Invalid Input
مشخصات پروانه کسب:
شماره پروانه:
Invalid Input
تاریخ صدور:
Invalid Input
تاریخ پایان اعتبار:
Invalid Input
مساحت کل مرکز خدمات(متر مربع):
Invalid Input
تفکیک محیط کاری:پذیرش(متر مربع):
Invalid Input
محل نگهداری دستگاه های اماده تعمیر(متر مربع):
Invalid Input
محل تعمیر دستگاه ها(متر مربع):
Invalid Input
محل نگهداری دستگاه های تعمیر شده(متر مربع):
Invalid Input
مساحت کل مرکز خدمات(متر مربع):
Invalid Input
انبار(متر مربع):
Invalid Input
سایر موارد:
Invalid Input
آدرس دقیق موسسه:
استان:
Invalid Input
شهرستان:
Invalid Input
کدپستی:
Invalid Input
کد تلفن (شهرستان):
Invalid Input
شماره تلفن (های) تماس:
Invalid Input
شماره موبایل:
Invalid Input
آدرس پست الکترونیکی:
Invalid Input
مشخصات پرسنل موسسه:
تعداد کل پرسنل شاغل در موسسه(نفر):
Invalid Input
تعداد پرسنل فنی (متخصص تعمیرات):
Invalid Input
تعداد پرسنل غیر فنی (اداری و سایر):
Invalid Input
سوابق آموزشی و فنی مدیر مسئول مرکز:
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
1-عنوان دوره
Invalid Input
تاریخ شروع:
Invalid Input
تاریخ اتمام:
Invalid Input
نام موسسه برگزار کننده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
2-عنوان دوره
Invalid Input
تاریخ شروع:
Invalid Input
تاریخ اتمام:
Invalid Input
نام موسسه برگزار کننده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
3-عنوان دوره
Invalid Input
تاریخ شروع:
Invalid Input
تاریخ اتمام:
Invalid Input
نام موسسه برگزار کننده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
مشخصات پرسنل موسسه خدماتی
مشخصات پرسنل اداری:
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
میزان تحصیلات:
Invalid Input
نام دوره های آموزشی گذرانده شده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
میزان تحصیلات:
Invalid Input
نام دوره های آموزشی گذرانده شده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
میزان تحصیلات:
Invalid Input
نام دوره های آموزشی گذرانده شده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
مشخصات پرسنل فنی:
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
میزان تحصیلات:
Invalid Input
نام دوره های آموزشی گذرانده شده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
میزان تحصیلات:
Invalid Input
نام دوره های آموزشی گذرانده شده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
میزان تحصیلات:
Invalid Input
نام دوره های آموزشی گذرانده شده:
Invalid Input
مدرک دریافتی:
Invalid Input
جهت برقراری ارتباطات داخلی (گزارشات ماهیانه، درخواست قطعات و ...) با دفتر مرکزی چه شخصی را معرفی می نمایید؟
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
جهت همکاری چه نوع وثیقه و ضمانتی را می توانید در اختیار شرکت قرار دهید:
Invalid Input

Invalid Input